Porez vlastnej gulatiny do hrúbky 70 cm

Hobľovanie a frézovanie a sušenie vlastného reziva

Rozvoz naších výrobkov do 1,5t 

Možné zabezpečenie dopravy v rámci SR