Rezivo

 

 

  • Krovy na mieru podľa projektovej dokumentácie

Cenovú ponuku je možné pripraviť na konkrétnu zákazku na základe projektovej dokumentácie - výkazu výmer. V prípade Vašej požiadavky je možné rezivo hobľovať, moriť ochranným prostriedkom proti škodcom, prípadne farebne upraviť náterom


  • Stavebné rezivo

Hranoly (100x100, 120x120, 150x150, - rozmer poľa požiadavky)

Fošne (50x100, 50x120, 50x150 - rozmer poľa požiadavky)

Strešné laty  (štandardný rozmer 30x50mm, 40x50mm, 50x50mm)


  • Stolárske sušené rezivo - smrek

Fošne, dosky

Omietané

Neomietané


 

  • Profilované rezivo

Obkladový materiál pre interiér a exteriér

Tatranský profil

Vonkajše  obklady

Dlážkovica

Štvorstranne hobľované rezivo

opaľovanie a kefovanie obkladov